RODOWÓD RODZINY SEMPLIŃSKICH HERBU SZEPTYCKI (1658-1819).I pokolenie


1.1. Stefan Kazimierz Sempliński – dworzanin króla Jana II Kazimierza Wazy i towarzysz pancerny Hetmana Wielkiego Litewskiego Janusza Radziwiłła, żona Marianna Nosadowska


II pokolenie


2.1 Stanisław


3.1 Jakub – brał udział w „odsieczy wiedeńskiej” w 1683 r., żona Elźbieta Drozdowska, córka cześnika województwa połockiego


4.1 Zygmunt


III pokolenie


5.3 Baltazar – pisarz Skarbu Koronnego Wielkiego Księstwa Litewskiego (glejt Augusta II z 1723 r.), żona Zofia Snarska


6.3 Antoni, żona Anna Stankiewicz


IV pokolenie


7.5 Kazimierz ur. 1711 r., rotmistrz powiatu Wiłkomirskiego


8.5 Michał (1715-1796) rotmistrz powiatu Wiłkomirskiego (patent 1782 r.), 1. żona Anna von Heyking, 2. żona Katarzyna Kęsowska


9.6 Stanisław, żona Marianna Czerniawska


V pokolenie


10.8 Aleksander – porucznik byłych wojsk polskich, żona Tekla Rogowska, córka skarbnika powiatu Wiłkomirskiego


11.8 Józef, rotmistrz powiatu Wiłkomirskiego, żona Lowisa von den Brincken


12.8 Józefa


13.8 Teresa, mąź 1. Jan Dowgiałło h.Zadora cześnik Wiłkomirski, 2. Hieronim Gryncewicz


14.8 Benedykt, porucznik byłych wojsk polskich, syn Katarzyny Kęsowskiej, żona Wilhelmina von Grotthuss


15.8 Rachel, córka Katarzyny Kęsowskiej, mąź szambelan Matkiewicz


16.9 Alojzy, ur. 1772 r.


VI pokolenie


17.10 Aleksander


18.11 Jakub


19.11 Kazimierz


20.11 Konstanty ur. 1815 r., żona Julia Kozłowska ur. 1825 r.


21.14 Ernest – Piotr ur . 1805 r.


22.14 Ernest – Jan ur . 1809 r.


23.14 Jakobina


24.16 Justyn ur. 1814


Rezolucją Wileńskiej Wywodowej Deputacji Szlacheckiej z 22 grudnia 1819 roku ród Semplińskich herbu Szeptycki został uznany za "rodowitą i starożytną szlachtę polską".


Źródło: LVIA 391/1/1553главная      о гербе      родословия      фамилии      статьи      пояснения
Используются технологии uCoz